DentElit implantológiai aranykártya: Adatvédelmi és felhasználási tájékoztató

 

DentElit Aranykártya program a BIONIKA Medline Kft. által.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA

 

Ez az adatkezelési tájékoztató a BIONIKA DentElit Aranykártya ("DentElit Aranykártya") adatkezelési feltételeit rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze.

Az adatkezelő: a BIONIKA Medline Kft. (3516 Miskolc, Tégla utca 29. „BIONIKA"), email: info@bionika.hu, ügyfélszolgálati telefon: + 36 70 670 6875

Az adatkezelés célja: A DentElit Aranykártya lebonyolítása keretében az alábbi célokból kezelünk adatokat:

(i) profilalkotáson alapuló, személyre szóló célzott reklámok, ajánlatok, kedvezmények megküldése az érintett részére elektronikus levél útján;

(ii) promóciós játékok szervezése, lebonyolítása

(iii) reklámcélú élőtelefonos hívások, megkeresések lebonyolítása;

(iv) BIONIKA termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálata

(v) kedvezményes BIONIKA Ajánlat nyújtása és igénybe vétele;

(vi) a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás Önnel BIONIKA termékeivel és

szolgáltatásaival kapcsolatosan

(vii) a weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése

(viii) csalások felderítése

Az adatkezelés jogalapja, jogos érdekek: Az Ön adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a DentElit Aranykártya keretében:

Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján - reklámüzenetek küldésével, promóciós játék szervezésével, reklámcélú telefonos hívások lebonyolításával, az Ön fogyasztói szokásainak vizsgálatával és az Önnel való kapcsolattartással összefüggésben. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Annak érdekében, hogy személyre szabott információt jeleníthessünk meg Önnek, a BIONIKA úgy tekinti, hogy jogos érdeke profilt alkotni az Önről rendelkezésünkre álló és Ön által megadott információk alapján. A BIONIKA jogos érdekének tekinti továbbá, hogy a DentElit Aranykártyamal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve a BIONIKA márka jó hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a DentElit Aranykártya bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a programból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés a BIONIKA jogos érdekén alapul. A weboldal felhasználhatóságának és minőségének elemzése a BIONIKA álláspontja szerint szintén jogos érdeken alapul.

Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján - adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése

Címzettek köre: Az Ön adataihoz a BIONIKA Medline Kft. férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján. Adatfeldolgozóként a BIONIKA Medline Kft. (3516 Miskolc, Tégla utca 29. „BIONIKA") jár el.

Adatok megőrzése: Az Ön személyes adatait a DentElit Aranykártyaban való részvétel időtartama alatt és azt követően, a polgári jogi elévülési idővel összhangban (öt évig) őrizzük meg. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli dokumentumokban tárolt személyes adatokra jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő megőrzési idő vonatkozik.

BIONIKA DENTELIT ARANYKÁRTYA

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") a BIONIKA Medline Kft. által szervezett BIONIKA DentElit Aranykártya ("DentElit Aranykártya") adatkezelési feltételeit mutatja be és az az alábbiak szerint tagolt:

 • Ki az adatkezelő?
 • Miért kezeljük az Ön személyes adatait?
 • Milyen személyes adatokat kezelünk Önről?
 • Cookie tájékoztató
 • Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?
 • Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?
 • Adatkezelés helye
 • Milyen jogok illeti meg Önt?

A DentElit Aranykártya nem irányul kiskorúak személyes adatai kezelésére. A DentElit Aranykártyaban történő adatmegadásra és a programban való részvételre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatai DentElit Aranykártyamal kapcsolatos felelős adatkezelője a a BIONIKA Medline Kft. (3516 Miskolc, Tégla utca 29. „BIONIKA"), email: info@bionika.hu, ügyfélszolgálati telefon: + 36 70 670 6875, aki a Program lebonyolítására szolgáló shop.bionika.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) fenntartója.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Önnel kapcsolatosan személyes adatokat a DentElit Aranykártya lebonyolítása keretében, az alábbi célokból kezelünk:

(i) Profilalkotáson alapuló, személyre szóló célzott reklámok, ajánlatok, kedvezmények megküldése az érintett részére

(ii) Promóciós játékok szervezése, lebonyolítása, honlapon elérhető szolgáltatások nyújtása

(iii) Reklámcélú élőtelefonos hívások, megkeresések lebonyolítása: az adatkezelés célja, hogy az Ön erre irányuló külön hozzájárulása alapján az Ön általa a Regisztráció során vagy a Felhasználói profilban megadott telefonszámon a BIONIKA személyre szabott és az Ön érdeklődésének megfelelő reklám célú hívással megkeresse Önt a DentElit Aranykártyamal, illetve a BIONIKA egyéb termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban.

(iv) BIONIKA termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálata: a BIONIKA az Ön telefonszámán az Ön BIONIKA termékekkel kapcsolatos fogyasztói magatartásának vizsgálata céljából megkeresse Önt a DentElit Aranykártyamal, illetve a BIONIKA egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban.

(v) Kedvezményes BIONIKA Ajánlat nyújtása és igénybe vétele

(vi) Kapcsolatfelvétel, visszahívás és kapcsolattartás a BIONIKA termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan: a BIONIKA által nyújtott szolgáltatások, Ajánlatok iránt érdeklődő személyek tájékoztatása, a BIONIKA tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.

(vii) Honlap felhasználhatóságának és minőség elemzése

(viii) Csalások megelőzése és kezelése

Milyen személyes adatokat kezelünk Önről?

A személyes adatok forrása az Ön közvetlen adatszolgáltatása, ezért kérjük, harmadik személy adatait ne szolgáltassa számunkra. Az adatkezelés céljától függően a BIONIKA a DentElit Aranykártya keretében egy vagy több adatot kezel, melyek általánosságban és az adott esettől függően a következők lehetnek:

 • Azonosító adatok (a regisztráló személy neve, neme, születési dátuma, irányítószám)
 • Elérhetőségi adatok (e-mail cím, mobil telefonszám)
 • Lokációs adatok: (így lakcím és tartózkodási hely adatai)
 • Vásárlási adatok (így az Ön BIONIKA termékeket és szolgáltatokat érintő vásárlásaival kapcsolatos információk,
 • Az Ön ízlésével és preferenciáival kapcsolatos információk (Jelenleg használt implantátum rendszerek, BIONIKA termékek esetén a meglévő BIONIKA termékek típusa, száma, stb.)
 • Böngészéssel és honlap felhasználási szokásokkal kapcsolatos adatok
 • Felhasználói profil: az azonosító adatok és a fenti adatok kombinációja alapján, automatizált eszközökkel létrehozott személyiségprofil.
 • Adóazonosító jel
 • Biztonsági vagy csalási incidens

Amikor arra kérjük, hogy adjon meg személyes adatokat, hogy hozzáférést adhassunk Önnek valamely funkcióhoz vagy szolgáltatáshoz, bizonyos mezőket kötelezőnek(*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk Önnek a szolgáltatást, vagy elérhetővé tehessük a kérdéses funkciót. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudjuk létrehozni felhasználói regisztrációját, vagy nem tudunk biztosítani Önnek egyes szolgáltatásokat a DentElit Aranykártyaban.

Az adatkezelési célok és az Ön kezelt személyes adatai körét az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok típusa

(i) Profilalkotáson alapuló, személyre szóló célzott reklámok, ajánlatok, kedvezmények megküldése az érintett részére elektronikus levél útján;

 

• Azonosító adatok*: a regisztráló személy neve*, neme*, születési dátuma*, irányítószáma*

• Elérhetőségi adatok*: E-mail cím*, mobil telefonszám*

• Lokációs adatok: lakcím és tartózkodási hely adatai

• Az Ön ízlésével és preferenciáival kapcsolatos információk, valamint kezelőorvosa által igényelt termékek és szolgáltatások: Jelenleg használt termékek köre, BIONIKA termékeivel kapcsolatos érdeklődése, BIONIKA termékek sorozatszáma, gyártási száma, megnevezése, kiszerelése, vásárolt mennyiség, stb.

• Böngészéssel és honlap Felhasználási szokásokkal kapcsolatos adatok

Ezen adatkezelésnek részét képezi az Önfelhasználói profiljának elemzése, hogy megismerjük az Ön preferenciáit, így azt, hogy mely BIONIKA márkájú termékek és információk felelnek meg leginkább az Ön felhasználói vagy vásárlói profiljának, amikor információkat küldünk Önnek.

Például az Ön vásárlásai és böngészési Előzményei (tehát attól függően, hogy mely cikkekre kattintott Ön rá) olyan termékeket javaslunk, melyek, véleményünk szerint, érdekesek lehetnek az Ön számára. elektronikus levél kiküldése során a kiküldött levelekre való válaszreakciók alapján nyert információk szintén a profiladatok közé tartoznak, úgy mint: mely levelet nyitotta meg a Ön, mely levélből, mely linkre kattintott. Ezen adatok kezelése azt a célt szolgálja, hogy az Ön tényleges érdeklődésének és élethelyzetének leginkább megfelelő ajánlatokat, hirdetéseket tartalmazó elektronikus levelet küldjük meg az Ön részére.

 

Az adatok megadása önkéntes, azonban a * jellel megjelölt adatok megadása hiányában nem leszünk képesek az Ön DentElit Aranykártyaban való részvételét biztosítani.

(ii) Promóciós játékok szervezése, lebonyolítása

• Azonosító adatok*: a regisztráló személy neve*, születési dátuma*, irányítószáma* - az Önazonosítása céljából

• Elérhetőségi adatok*: e-mail cím*, mobil telefonszám* - az Önnel való kapcsolattartás céljából

• Lokációs adatok*: lakcím* és tartózkodási hely* adatai - a nyeremény kiszállítás céljából

 Az adatok megadása önkéntes, de ezen adatok megadása hiányában nem leszünk képesek Önt azonosítani.

(iii) Reklámcélú élőtelefonos hívások, megkeresések lebonyolítása;

• Azonosító adatok*: a regisztráló személy neve*, születési dátuma*, irányítószáma*

• Telefonos elérhetőség*

(iv) BIONIKA termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói szokások vizsgálata

• Azonosító adatok*: a regisztráló személy neve*, neme*, születési dátuma*, irányítószáma*

• Elérhetőségi adatok*: e-mail cím*, mobil telefonszám*

• Vásárlási szokások és az Ön ízlésével és preferenciáival kapcsolatos információk, valamint kezelőorvosa által igényelt termékek és szolgáltatások: Jelenleg használt termékek köre, BIONIKA termékeivel kapcsolatos érdeklődése, BIONIKA termékek sorozatszáma, gyártási száma, megnevezése, kiszerelése, vásárolt mennyiség, stb.

(v) Kedvezményes BIONIKA Ajánlat nyújtása és igénybe vétele;

Azonosító adatok*: a regisztráló személy neve*, születési dátuma*, irányítószáma*

• Elérhetőségi adatok*: e-mail cím*, telefonszám*

• Adóazonosító jel*

• Vásárlási szokások és az Ön ízlésével és preferenciáival kapcsolatos információk, valamint kezelőorvosa által igényelt termékek és szolgáltatások: Jelenleg használt termékek köre, BIONIKA termékeivel kapcsolatos érdeklődése, BIONIKA termékek sorozatszáma, gyártási száma, megnevezése, kiszerelése, vásárolt mennyiség, stb.

Az adatok megadása önkéntes, azonban az * jellel megjelölt adatok megadása hiányában nem leszünk képesek az ajánlat részét képező kedvezményt biztosítani.

(vi) Kapcsolatfelvétel, visszahívás és kapcsolattartás Önnel a BIONIKA termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan

• Azonosító adatok*: neve*, születési dátuma, irányítószáma

• Elérhetőségi adatok*: e-mail cím*, mobil telefonszám*

(vii) Felhasználhatóság és minőség elemzése

• Böngészéssel és honlap felhasználási szokásokkal kapcsolatos adatok

(viii) Csalások megelőzése

• Azonosító adatok: a regisztráló személy neve, neme, születési dátuma, irányítószáma

• Elérhetőségi adatok: e-mail cím, mobil telefonszám

• Biztonsági vagy csalási incidens

 

Cookie tájékoztató

Cookie-kat és hasonló technológiákat használunk, hogy megkönnyítsük a böngészést az Ön számára a Honlapon, és hogy megértsük azt, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba velünk, és, hogy bizonyos estekben az Ön böngészési szokásainak megfelelő információkat, megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára. Kérjük, olvassa el Cookie tájékoztatónkat, így – az egyéb érdeklődésre számot tartó információkon túl – átfogóbb képet kaphat az általunk használt cookie-król és más hasonló eszközökről és azok céljáról.

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében és az Ön adatait az alábbi jogalapok alapján kezeljük a DentElit Aranykártya keretében:

 • Hozzájárulás - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – reklámüzenetek küldésével, promóciós játék szervezésével, reklámcélú telefonos hívások lebonyolításával, az Ön fogyasztói szokásainak vizsgálatával és az Önnel való kapcsolattartással összefüggésben az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön adatait. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • Szerződés- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján - a kedvezményes BIONIKA Ajánlat igénybevételének jogalapja a szerződés megkötése, illetőleg ezt megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • Jogos érdek - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján- Annak érdekében, hogy személyre szabott információt jeleníthessünk meg Önnek, a BIONIKA úgy tekinti, hogy jogos érdeke profilt alkotni az Önről rendelkezésünkre álló és Ön által megadott információk alapján. A BIONIKA jogos érdekének tekinti továbbá, hogy a DentElit Aranykártyamal kapcsolatosan a program tisztaságát és a visszaéléseket megelőzze, illetve a BIONIKA márka jó hírnevét megőrizze, ezért visszaélés gyanúja esetén a DentElit Aranykártya bármely résztvevőjét nyilatkozattételre, személyazonossága igazolására hívhatja fel, továbbá visszaélés gyanúja esetén bárkit kizárhat a programból, mellyel döntéssel és adatmegőrzéssel kapcsolatos adatkezelés a BIONIKA jogos érdekén alapul. Ha a BIONIKA által elvégzett jogos érdek teszttel kapcsolatosan kíván további információt kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a info@bionika.hu cím útján.
 • Jogi kötelezettség: - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján – adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat a BIONIKA, illetve a BIONIKA nevében eljáró adatfeldolgozók tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük.

Adatait főszabály szerint addig kezeljük, amíg Ön a DentElit Aranykártyaban regisztrált felhasználó marad (tehát amíg nem dönt úgy, hogy leiratkozik). Kapcsolatfelvétel, illetve visszahívás esetén az adatait annyi ideig kezeljük, ameddig az szükséges az Ön kérése vagy a kérelme teljesítéséhez, majd azt követően az adatok a nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelő anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben Ön promóciós tevékenységekben vesz részt, adatait a tevékenység befejezésétől számított hat (6) hónapig őrizzük meg.

Kedvezményes BIONIKA Ajánlat nyújtása és igénybe vétele esetében a BIONIKA az ajánlat adatait ajánlatonként és meghatározott időszakonként egy alkalommal biztosítja. Ha Ön él az ajánlattal, akkor az Ön adatait a BIONIKA az Ajánlat biztosítása céljából kezeli és regisztráció során megadott adatait az Ajánlat igénybe vételétől tárolja, melyet nem érint a regisztráció törlése. Az adatok megőrzésének célja, hogy a BIONIKA kizárja annak lehetőségét, hogy Ön adott promóciós időszakon belül újra igénybe vehesse az ajánlatot, melyhez jogos érdeke fűződik a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz a BIONIKA Medline Kft. férhet hozzá a „szükséges ismeret elve” alapján.

A BIONIKA belső eljárása támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott IT rendszert, vagy szolgáltatásokat használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és a BIONIKA, és a szolgáltató között létrejött megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetőek lehetnek a személyes adatok. Így a személyes adatok az alábbi adatfeldolgozók részére hozzáférhetőek:

Hírlevélküldő rendszer:

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Brevo (korábban: Sendinblue Inc.)

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 7 Rue de Madrid, 75008 Paris

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: 1 (844) 744-2639

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: support@sendinblue.com

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: www.sendinblue.comelektronikus levelek kiküldéséhez szükséges technikai feladatok elvégzése

Tárhelyszolgáltató:

Név: MAXER Hosting Kft.

Levelezési cím: 9024 Győr, Répce u. 24.

E-mail cím: support@maxer.hu

Telefonszám: +3612579913

érdekében.

Az adatkezelés helye

A Programban, valamint a Kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok adatkezelési és adatfeldolgozási helye a shop.bionika.hu, www.bionika.hu valamint az elektronikus levelek kiküldését és kezelését kiszolgáló felület, a www.sendinblue.com honlap, illetve a BIONIKA által használt belső ügyfélkezelői rendszere.

Milyen jogok illeti meg Önt?

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

(i) Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e Önről személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor Ön felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk, és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.

(ii) A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.

(iii) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

(v) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben Önt meggátolnánk.

(vi) A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, ideérte a profilalkotást is, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog gyakorlása alapos, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelés szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.

(vii) Panaszhoz való jog: Ön továbbá panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt.

Kapcsolatfelvétel a BIONIKA-val:

Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó megkeresésekre. Az ilyen kérése esetén "ADATVÉDELMI MEGKERESÉS" tárggyal e-mailt küldhet a következő címre: info@bionika.hu

2023.02.20.

BIONIKA Medline Kft.